Kursy walut

Tabela z dnia 2024-05-25 z godziny 15:00

EUR -100.0000 %
USD -100.0000 %

Źródło: nbp.pl

Usługi dodatkowe

Najważniejszy dla nas jest klient, naszym celem jest możliwie najlepsze dopasowanie do oczekiwań oraz założeń budżetowych i czasowych. Przyjmując zlecenie zobowiązujemy się do wykonania transportu powierzonego nam ładunku jak również wykonania wszelkich innych czynności, których wymaga sytuacja lub przepisy. Dzięki wieloletniemu doświadczeniu naszych pracowników jesteśmy w stanie przewidzieć problemy i zareagować zanim wystąpią. Do usług dodatkowych oferowanych przez naszą firmę zaliczamy:

Organizacja odpraw celnych – kompleksowa obsługa celna wraz z doradztwem celno-podatkowym na terenie Polski oraz krajów Unii Europejskiej (procedura dopuszczenia do obrotu, przekazy celne, procedura uproszczona, procedura przedstawicielstwa fiskalnego w portach UE, etc.). W razie potrzeby organizujemy również inspekcje celne, fumigację opakowań, badania fitosanitarne, weterynaryjne, etc.

Obsługa terminalowa – handling portowy (THC) ładunków skonteneryzowanych i drobnicowych, przeładunki z/na samochody/wagony, operacje cross-docking, magazynowanie na terminalach morskich.

Logistyka magazynowa – w ramach obsługi magazynowej oprócz podstawowych funkcji jak przyjmowanie i wydawanie towarów oferujemy także ich konfekcjonowanie. Oferujemy usługi składów i magazynów celnych.

Ubezpieczenie Cargo – pełny zakres ubezpieczeń cargo (klazule A, B, C) z włączeniem ryzyk od wojen, strajków (opcjonalnie) w transporcie morskim, lotniczym, drogowym.

Usługi survey’owe - w zakresie kontroli ilościowej i jakościowej towaru oraz przygotowania towaru do transportu a także pod kątem roszczeń ubezpieczeniowych.  Profesjonalne sztauowanie ładunku w kontenerze potwierdzone odpowiednim certyfikatem.

Nieodpłatne doradztwo logistyczne - m.in. planowanie wysyłek, wybór środków transportu, optymalizowanie przestrzeni ładunkowych.
Przygotowanie kompleksowych rozwiązań logistycznych  w zakresie Zarządzania Łańcuchem Dostaw (SCM)